Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh & Lớp Ươm Mầm Trí Tuệ

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh & Lớp Ươm Mầm Trí Tuệ
Số lượt nghe: 182
  • Bản tin: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản | Nhóm Hiểu và Thương
  • Phóng sanh mừng Đại lễ Phật đản
  • Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
  • Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
  • Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)

Video cùng loại

Bản tin: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản | Nhóm Hiểu và Thương
3
Phóng sanh mừng Đại lễ Phật đản
10
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
12
Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
23
Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
16
Chương trình Rung Chuông Chùa lần 4 nhân mùa Phật đản
16
Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
27
Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
26
Chương trình nghệ thuật Vesak thiêng liêng
16
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
21
Bản tin: Lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023) tại chùa Quảng Pháp – Tây Ninh
85
Tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
57