Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp

Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 348
  • Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 35
  • Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
  • Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
  • Hiến máu nhân đạo

Video cùng loại

Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 35
3
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
9
Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
9
CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
8
Hiến máu nhân đạo
10
Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang
7
Lễ Hằng Thuận | 16.11.2023
7
Lễ Hằng Thuận ngày 01/12/2023 | Chùa Hoằng Pháp
7
Lễ sám hối 14/10 Quý Mão
6
Lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 16
4
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 02.12.2023
3
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
32