Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp

Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 62
  • Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
  • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
  • Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em

Video cùng loại

Ngày Tu Niệm Phật Một Ngày & Khóa Tu Thanh Thiếu Niên | Chùa Hoằng Pháp
10
Lễ Hằng Thuận ngày 25/09/2022 | Chùa Hoằng Pháp
21
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
20
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
35
Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em
39
Chương trình từ thiện Trung Thu Cho Em tại Đắk Nông
36
Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc
46
Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn – Quảng Ngãi
45
Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
47
Tổng Hợp Khóa Tu Phật Thất Đặc Biệt Lần 97 | Chùa Hoằng Pháp
57
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 35
57
Lễ Hằng Thuận Ngày 02/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
59