Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp

Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 187
  • Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
  • Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
  • Chương trình Rung Chuông Chùa lần 4 nhân mùa Phật đản
  • Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
  • Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn

Video cùng loại

Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
0
Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
0
Chương trình Rung Chuông Chùa lần 4 nhân mùa Phật đản
5
Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
16
Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
17
Chương trình nghệ thuật Vesak thiêng liêng
10
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
15
Bản tin: Lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023) tại chùa Quảng Pháp – Tây Ninh
77
Tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
48
Đêm văn nghệ mừng Phật đản sanh
50
Bản tin công tác Phật sự chùa Hoằng pháp số 62
52
Công tác chuẩn bị ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2023 | P1
185