Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 290
  • Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
  • Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
  • Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
  • Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
  • Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà

Video cùng loại

Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
4
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
4
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
4
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
8
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
8
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
9
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
9
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
17
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
19
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
44
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 2 Tết
50
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 3 Tết
38