Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)

Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (22/02/2020)
Số lượt nghe: 318
  • Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
  • CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
  • Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
  • Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
8
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
9
Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
10
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
11
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
12
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
16
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
14
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
33
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
29
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
39
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
40
Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
36