Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp

Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 123
  • Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
  • BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
  • Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
  • Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
6
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
11
Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
14
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
15
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
18
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
20
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
21
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
155
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
150
Khóa tu Về nguồn lần thứ 2
176
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
227
Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34 | Chùa Hoằng Pháp
248