Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020

Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
Số lượt nghe: 571
  • Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
  • CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
  • Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
  • Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
7
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
8
Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
9
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
10
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
11
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
15
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
13
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
32
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
28
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
38
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
39
Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
35