Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 39 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 39 | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 80
  • Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
  • Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
  • Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
  • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023

Video cùng loại

Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
218
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
82
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
187
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
147
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023
184
Lễ sám hối 14/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
226
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 59
201
Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
90
Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
159
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
232
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
93
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
100