Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"

Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
Số lượt nghe: 54
  • Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
  • TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
  • KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
  • Bản Tin Phật Sự Số 48
  • Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021

Video cùng loại

Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
10
TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
5
KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
23
Bản Tin Phật Sự Số 48
29
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
36
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
29
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
29
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
34
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
49
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
61
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
56
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
60