Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp

Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 116
  • Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
  • Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
  • BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
  • Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần

Video cùng loại

Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
13
Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
22
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
19
Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
19
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
24
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
25
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
30
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
31
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
163
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
155
Khóa tu Về nguồn lần thứ 2
178
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
240