Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 698
  • Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
  • Bản tin Phật sự số 70
  • Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
  • Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
  • Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6

Video cùng loại

Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
66
Bản tin Phật sự số 70
74
Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
72
Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
72
Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6
70
Du xuân "MÙNG 2 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
74
Du xuân "MÙNG 3 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
71
Hàng ngàn Phât tử trở về chùa Hoằng Pháp tham dự đêm giao thừa chào đón Xuân Giáp Thìn
70
Khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp” được diễn ra vào 07/01/2024.
67
Lễ Hằng Thuận 05/01/2023
67
Lễ Hằng Thuận Ngày 06/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
68
Lễ Hằng Thuận Ngày 21/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
70