Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu

Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 29.01 Tân Sửu
Số lượt nghe: 50
  • KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
  • Bản Tin Phật Sự Số 48
  • Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
  • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
  • Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021

Video cùng loại

KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
14
Bản Tin Phật Sự Số 48
25
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
29
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
23
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
25
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
30
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
45
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
54
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
50
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
45
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
51
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
56