Đội bảo vệ chùa Hoằng Pháp tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác| Tiền Giang

Đội bảo vệ chùa Hoằng Pháp tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác| Tiền Giang
Số lượt nghe: 77
  • Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
  • CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
  • Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
  • Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
4
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
5
Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
7
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
8
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
9
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
13
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
11
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
30
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
26
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
37
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
38
Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
34