Đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM thăm chùa Hoằng Pháp

Đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM thăm chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 198
  • Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 35
  • Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
  • Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
  • Hiến máu nhân đạo

Video cùng loại

Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 35
3
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
10
Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
10
CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
9
Hiến máu nhân đạo
11
Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang
7
Lễ Hằng Thuận | 16.11.2023
8
Lễ Hằng Thuận ngày 01/12/2023 | Chùa Hoằng Pháp
7
Lễ sám hối 14/10 Quý Mão
6
Lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 16
4
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 02.12.2023
3
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
32