Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)

Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
Số lượt nghe: 278
  • Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
  • Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
  • Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Video cùng loại

Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
6
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
6
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
8
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
11
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
9
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
28
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
23
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
35
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
36
Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
34
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 12.06.2022
40
Lễ quy y Tam Bảo cho các bạn thanh thiếu niên | Chùa Hoằng Pháp
36