Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"

Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
Số lượt nghe: 241
  • Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 34 | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác

Video cùng loại

Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 34 | Chùa Hoằng Pháp
0
Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
4
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
31
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
28
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
15
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
13
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
40
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
49
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
31
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
31
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
35
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
38