Chuẩn bị & đón Xuân Ất Mùi

Chuẩn bị & đón Xuân Ất Mùi
Số lượt nghe: 960
  • Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 98 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
  • Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
  • BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
  • Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 98 | Chùa Hoằng Pháp
3
Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
15
Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
25
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
21
Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
23
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
31
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
27
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
32
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
34
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
170
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
157
Khóa tu Về nguồn lần thứ 2
182