Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
Số lượt nghe: 358
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
  • Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
3
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
5
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
25
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
28
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
11
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
14
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
22
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
20
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
23
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
29
Phụng Sự...
25
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26