Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3
Số lượt nghe: 97
  • LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
  • Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 9

Video cùng loại

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
47
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
80
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
67
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
73
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 9
61
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 8
72
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
81
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
91
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
123
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
101
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | Đợt 2
96
Bản tin: Lễ Thế Phát Xuất Gia 11/07/2021
92