Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021

Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
Số lượt nghe: 75
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 8
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
  • Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
  • Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5

Video cùng loại

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 8
3
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
12
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
12
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
35
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
37
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3
33
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | Đợt 2
28
Bản tin: Lễ Thế Phát Xuất Gia 11/07/2021
30
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
43
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
30
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
99
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
104