Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ

Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
Số lượt nghe: 361
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
18
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
13
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
9
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
6
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
35
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
42
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
23
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
27
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
30
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
28
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
28
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
36