Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN

Các Ban Trị Sự Phật Giáo Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ GHPGVN
Số lượt nghe: 354
  • Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
3
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
29
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
28
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
14
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
13
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
40
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
47
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
30
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
31
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
33
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
34
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
32