Bản tin số 13

Bản tin số 13
Số lượt nghe: 1,267
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
26
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
25
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
12
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
11
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
38
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
45
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
27
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
29
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
31
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
31
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
30
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
38