Bản tin số 08

Bản tin số 08
Số lượt nghe: 1,027
  • Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
  • Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp

Video cùng loại

Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
0
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
28
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
26
Lễ viếng Ni trưởng Thích Nữ Như Giác
14
Trailer Khóa tu sinh viên Hướng về Phật Pháp | chùa Hoằng Pháp
13
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
39
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
46
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
28
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
30
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
32
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
33
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
31