Vương Quốc Chùa Tháp | Chùa Hoằng Pháp


Vương Quốc Chùa Tháp

Danh mục - Vương Quốc Chùa ThápTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,173
    pháp âm : 57,729,081
 • Đang truy cập
    Tin tức : 33
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 71

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009