Vu Lan nhạc khúc | Chùa Hoằng Pháp


Vu Lan nhạc khúc

Danh mục - Vu Lan nhạc khúcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,178
    pháp âm : 57,722,988
 • Đang truy cập
    Tin tức : 17
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 39

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009