Vu Lan nhạc khúc | Chùa Hoằng Pháp


Vu Lan nhạc khúc

Danh mục - Vu Lan nhạc khúcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,181
    pháp âm : 58,693,125
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 27
 • Số người đang Online: 49

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009