Video Phật Học Thường Thức | Chùa Hoằng Pháp


Video Phật Học Thường Thức

Danh mục - Video Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,138
    pháp âm : 57,729,068
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 44
 • Số người đang Online: 76

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009