Video Hoa Mặt Trời | Chùa Hoằng Pháp


Video Hoa Mặt Trời

Danh mục - Video Hoa Mặt TrờiTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,430
    pháp âm : 58,705,815
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 61

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009