Video Ánh Sáng Phật Pháp | Chùa Hoằng Pháp


Video Ánh Sáng Phật Pháp

Danh mục - Video Ánh Sáng Phật Pháp Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,258
    pháp âm : 58,704,403
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 44
 • Số người đang Online: 73

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009