Vía Phật A Di Đà | Chùa Hoằng Pháp


Vía Phật A Di Đà

Danh mục - Vía Phật A Di ĐàTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,172
    pháp âm : 57,717,309
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 32
 • Số người đang Online: 54

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009