Ươm Mầm Trí Tuệ

Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T10/2017
Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T11/2017
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Với khát khao nối vòng tay yêu thương, cùng hướng về tương lai đất nước của những người con Phật,...
Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T08/2017
Báo cáo quỹ Ươm mầm trí tuệ T07/2017
Phát tâm T06/2017
Báo Cáo Thu - Chi Quỹ Học Bổng đến hết T05/2017
.
Phát tâm T05/2017
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 8 tại chùa Tân Tây - Quảng Nam
Được sự cho phép của Thượng tọa Thích Chân Tính, vào ngày 13/05/2017 (18/04 Đinh Dậu), chư Tăng...
Phát tâm T04/2017
Heo đất gây quỹ “Ươm Mầm Trí Tuệ”
Sau khi phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ, chùa Hoằng Pháp đã nhận...
Trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 8
Chiều ngày 20/04/2017 (24/03 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...