Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2019
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 12
Ngày 02/06/2019 (nhằm 29/04 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ chùa...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2019
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần thứ 12
Ngày 05/05/2019 (nhằm 01/04 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ học bổng tháng 03/2019
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ tháng 02/2019
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T01/2019
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 11
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T12/2018
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần 11
Ngày 22/12/2018 (nhằm 16/11 Mậu Tuất), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...