Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng 10/09/2019 (nhằm 12/08 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Trọng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 12
Ngày 02/06/2019 (nhằm 29/04 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ chùa...
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần thứ 12
Ngày 05/05/2019 (nhằm 01/04 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần...
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 11
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần 11
Ngày 22/12/2018 (nhằm 16/11 Mậu Tuất), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” chùa Hoằng Pháp tiếp tục trao tiền hỗ trợ học...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), ngày 05/10/2018....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (TPHCM)
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề đã nêu lên tầm quan trọng trong việc giáo dục chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử