Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 19/10/2020 (nhằm ngày 3/9 Canh Tý) ĐĐ. Thích Tâm Hoà, Trụ trì chùa Hoà Phúc, Tp. Hà Nội đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục Tăng Ni, đặc biệt tại các trường Trung cấp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 26/08/2020 (nhằm 08/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng 25/08/2020 (nhằm 07/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Đồng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 28-29/11/2019 (nhằm 03-04/11 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 01-02/11/2019 (nhằm 05-06/10 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 26/10/2019 (nhằm 28/09 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/10/2019 (nhằm 20/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc, Hà Nội đã đến trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 14/10/2019 (nhằm 16/09 Kỷ Hợi), ĐĐ....