Cấp Cô Độc Viên

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2020

Cập nhật: 06/03/2020
 

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2020

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG THÁNG 02/2020

TIỀN MẶT

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2020

Nguyễn Tuấn Kiệt

TP HCM

1.000.000

 

02/02/2020

Cao Thị Trì

TP HCM

100.000

 

05/02/2020

Lê Thị Phương Trà

TP HCM

500.000

 

08/02/2020

Đặng Thị Nga

TP HCM

100.000

 

08/02/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

 

11/02/2020

Nguyễn Thị Đào

Bình Phước

1.000.000

 

11/02/2020

Ngô Quốc Trung

Nước ngoài

200.000

 

16/02/2020

Diệu Hườn

 

5.000.000

 

16/02/2020

Trần Mỹ Thanh Ngân

 

1.000.000

 

16/02/2020

Trần Huỳnh Phương Chi

 

1.000.000

 

16/02/2020

Bùi Thị Chín

TP HCM

300.000

 

19/02/2020

Đinh Thị Lý

TP HCM

1.000.000

 

21/02/2020

Liên Vĩnh

TP HCM

200.000

 

21/02/2020

Liên Vy

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Nhuận Phúc

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Ngọc Hằng

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Liên Hiếu

TP HCM

100.000

21/02/2020

Tịnh Phinh

TP HCM

100.000

22/02/2020

Phạm Nguyễn Thảo Nguyên

Nước ngoài

2.600.000

23/02/2020

Võ Mai Phương

Quận 10

500.000

23/02/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

23/02/2020

Diệu Yến

TP HCM

20.000

23/02/2020

Liên Thuận

TP HCM

1.000.000

23/02/2020

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

27/02/2020

Nguyễn Minh Hảo

TP HCM

50.000

27/02/2020

Nguyễn Minh Hoá

TP HCM

50.000

 

QUỸ TĂNG TÀI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2020

Cao Thị Trì

TP HCM

100.000

04/02/2020

Phật tử

 

500.000