Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2019
Vv. TRAO HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ - LẦN 12
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ học bổng tháng 03/2019
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ tháng 02/2019
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T01/2019
Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 11
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T12/2018
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T11/2018
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T10/2018
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” chùa Hoằng Pháp tiếp tục trao tiền hỗ trợ học...