Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trên tinh thần "Trí tuệ là sự nghiệp", trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: Tuệ lực là một...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 14/12/2020 (nhằm 01/11 Canh Tý) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử.
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2020