Từ thiện xã hội | Chi Tiết Thu - Chi

Báo cáo phóng sanh năm 2017
Cập nhật: (26/10/2017 01:25 AM)

Báo cáo từ thiện T12/2016
Cập nhật: (01/01/2017 03:08 AM)

Báo cáo phóng sanh T12/2016
Cập nhật: (01/01/2017 02:58 AM)

Tổng kết phóng sanh năm 2016
Cập nhật: (31/12/2016 09:52 AM)

Từ ngày 4-3-2016 đến 28-10-2016 (nhằm ngày 26-1 Bính Thân đến 27-11 Bính Thân)

Tổng kết từ thiện năm 2016
Cập nhật: (31/12/2016 09:41 AM)

Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016

 
Các tin đã đưa ngày:
 

Thư ngỏ

Báo cáo tài chính