Từ thiện xã hội | Chi Tiết Thu - Chi

Tổng Kết Từ Thiện Năm 2016
Cập nhật: (31/12/2016 09:41 AM)

Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016

Tổng Kết Phóng Sanh Năm 2016
Cập nhật: (31/12/2016 09:52 AM)

Từ ngày 4-3-2016 đến 28-10-2016 (nhằm ngày 26-1 Bính Thân đến 27-11 Bính Thân)

Báo Cáo Phóng sanh T12/2016
Cập nhật: (01/01/2017 02:58 AM)

Báo Cáo Từ Thiện T12/2016
Cập nhật: (01/01/2017 03:08 AM)

 
Các tin đã đưa ngày: