Từ thiện xã hội | Chi Tiết Thu - Chi

Tổng kết phóng sanh năm 2016

Cập nhật: (31/12/2016 09:52 AM)

Từ ngày 4-3-2016 đến 28-10-2016 (nhằm ngày 26-1 Bính Thân đến 27-11 Bính Thân)

TỔNG KẾT PHÓNG SANH NĂM 2016

Từ ngày 4-3-2016 đến 28-10-2016

(nhằm ngày 26-1 Bính Thân đến 27-11 Bính Thân)

NGÀY

CHỦNG LOẠI

SỐ KG

SỐ TIỀN

ĐỊA CHỈ PS

04-3-2016

Cá trê

160

4.000.000

Phà Bình Mỹ

06-3-2016

Cá trê + cá lóc

4.700

142.000.000

Sông Tiền Giang

13-3-2016

Lươn

50

5.000.000

Phà Bình Mỹ

18-3-2016

Cá rô, cá lóc

4.000

77.000.000

Phà Cô Bắc

13-4-2016

Cá trê, ốc

909

14.400.000

Sông Hương

7-5-2016

Cá rô, lóc, cá trê

2.957

70.600.000

Phà Cô Bắc

16-5-2016

Cá lóc, cá trê, lươn

787

51.400.000

Phà Bình Mỹ

21-5-2016

Lươn

50

5.000.000

Phà Bình Mỹ

5-6-2016

Ếch

10.000 con

1.800.000

Phà Bình Mỹ

9-6-2016

Cá trê

450

9.400.000

Phà Bình Mỹ

15-6-2016

Trăn, rắn

95

21.000.000

Rừng U Minh Thượng

24-6-2016

Rùa

30

1.500.000

Chùa

4-7-2016

Cá tra, cá trê

5.200

98.100.000

Phà Cô Bắc

8-7-2016

Lươn

50

5.080.000

Phà Bình Mỹ

13-7-2016

Cá lóc, ếch

19

1.500.000

Phà Bình Mỹ

18-7-2016

Cá lóc, cá trê

990

31.600.000

Phà Bình Mỹ

29-7-2016

Cá rô, ốc

6.040

111.280.000

Phà Cô Bắc

6-8-2016

Chim sẻ

800 con

4.400.000

Chùa Hoằng Pháp

20-8-2016

Cá lóc, ốc, lươn

49

2.270.000

Dầu Tiếng

5-9-2016

Cá lóc, ếch, ốc

30

2.100.000

Thủy Lợi Tân Hóa (Tây Ninh)

18-9-2016

Cá rô, cá lóc, cá trê, ốc bươu

6.530

164.900.000

Phà Cô Bắc

9-10-2016

Chim sẻ

1.470

9.490.000

Cambodia

17-10-2016

Cá mè, cá chép, cá trê

2.755

60.585.000

Phà Cô  Bắc

30-10-2016

Ốc bươu, ốc nhỏ

195

1.440.000

Quảng Bình

25-11-2016

Cua

6

950.000

Cầu Đen 1

 

- Năm 2016 có 25 chuyến phóng sanh tại các tỉnh thành.

- Tổng số tiền mua vật phóng sanh là: 896.795.000 (Tám trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm chín lăm ngàn đồng)

- Tiền chùa do thầy Tâm Huệ đưa là: 350.948.000đ (Ba trăm năm mươi triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

- Tiền thầy Tâm Huệ đi hóa duyên là 30.432.000đ (Ba mươi triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn đồng)

- Tiền Bồ-tát giới đóng góp là 16.792.000đ (Mười sáu triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng)

- Tiền thầy Tâm Huệ tụng đám hộ niệm và gia đình Phật tử phát tâm là: 498.623.000đ (Bốn trăm chín mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng)

- Tổng số vật phóng sanh là 37.522kg cá các loại, 10.000 con ếch và 2.270 con chim sẻ (Ba mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi hai kg)

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư ngỏ

Báo cáo tài chính