Từ thiện xã hội | Chi Tiết Thu - Chi

Báo cáo phóng sanh T12/2016

Cập nhật: (01/01/2017 02:58 AM)

BÁO CÁO THU CHI PHÓNG SANH THÁNG 12 NĂM 2016

I. Thu

Tồn cuối tháng 11 mang sang

=

70.420.000đ

Tháng 12 Ban từ thiện thu

=

68.950.000đ

Tháng 12 Văn phòng thu

=

94.740.000 đ + 200USD

Nhận chuyển khoản ngân hàng

Cộng:

=

=

500.000đ

231.610.000 đ + 200USD

II. Chi

Ngày 18/12/2016 đi phóng sanh ở Bến Tre.

Chi mua cá, lươn...các loại 3,6 tấn : 105.593.000đ

III. Tồn quỹ phóng sanh cuối tháng 12 : 126.017.000 đ + 200 USD

Chùa Hoằng Pháp, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Trưởng Ban từ thiện

Thích Tâm Huệ


Các tin đã đưa ngày:
 

Thư ngỏ

Báo cáo tài chính