Tu Một Ngày | Chùa Hoằng Pháp


Tu Một Ngày

Danh mục - Tu Một NgàyTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,211
    pháp âm : 57,729,525
 • Đang truy cập
    Tin tức : 45
    Nghe pháp : 62
 • Số người đang Online: 107

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009