Tu Học Sinh | Chùa Hoằng Pháp


Tu Học Sinh

Danh mục - Tu Học SinhTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,142
    pháp âm : 58,693,095
 • Đang truy cập
    Tin tức : 21
    Nghe pháp : 17
 • Số người đang Online: 38

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009