Truyện Đọc | Chùa Hoằng Pháp


Truyện Đọc

Danh mục - Truyện ĐọcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,395
    pháp âm : 58,704,512
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 32
 • Số người đang Online: 58

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009