Văn Học Phật Giáo

Con đã thấy...
20/07/2017
Huyền Cầu Trần Minh Châu Kính Tặng Thầy Chân Tính
03/11/2016
.
Kính Tạ Ơn Thầy
27/10/2016
Nhớ Thầy Phương Xa
13/10/2016
Những đóa “Hoa Từ Tâm” dâng lên Thầy
28/06/2016
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày Hoa Đàm Nở
23/05/2016
Hôm nay ngày Phật đản sanh
Về chùa Quê Hương
02/04/2015
Tháp Mười buổi sớm mai xuân
Bàn tay
29/03/2015
Bàn tay cũng là hoa
Con thuyền sinh tử
26/03/2015
Ra đi. Xa dấu hồng trần
Thao thức
24/03/2015
Bóng chiều ngả xuống lòng sông,
Hiểu về hạnh tinh tấn
18/03/2015
Lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh: “Tánh biếng nhác đem lại hậu quả vô cùng tai hại. Nếu...
Chút thiền “Cõng nhau trong một cõi người”
16/03/2015
“Có lẽ càng cô đơn yên tĩnh, như người tu hành trong một mái thất, thì càng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng...