Tin tức

Giới
06/01/2020
Trong kinh Di Giáo, đức Phật có dạy: “Tỳ-kheo các ông! Sau khi Ta nhập diệt, phải tôn trọng quý...
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
05/01/2020
Ngày 05/01/2019 (nhằm 11/12 Kỷ Hợi), 530 bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa...
Tứ nhiếp pháp
05/01/2020
Tu hành, lợi tha, nhiếp hóa chúng sanh là hạnh nguyện của Bồ-tát. Đức Phật ra đời với mục đích cứu...
Lễ Hằng Thuận
04/01/2020
Ngày 04/01/2020 (nhằm 10/12 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi tân lang và tân...
Sống tỉnh thức
04/01/2020
Thế gian có câu: “Mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”. Thật...
Lễ kỷ niệm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa thành đạo tại chùa Đống Cao
03/01/2020
Ngày 02/01/2020 (nhằm 08/12 Kỷ Hợi), chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ...
Xa người mình yêu
03/01/2020
Lễ thế phát xuất gia 08/12 Kỷ Hợi
02/01/2020
Sáng ngày 02/01/2020 (nhằm 08/12 Kỷ Hợi), nhân kỷ niệm ngày Bồ-tát Tất Đạt Đa thành đạo, chùa Hoằng...
Gia đình Phật tử Hoằng Pháp thọ bát quan trai giới
02/01/2020
Ngày 01/01/2020 (nhằm 07/12 Kỷ Hợi), các thành viên của GĐPT Hoằng Pháp đã về tham dự ngày tu Bát...
Khóa tu “Ươm Mầm Hoa Sen” chùa Đống Cao
02/01/2020
Ngày 01/01/2019 (nhằm 07/12 Kỷ Hợi), chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã...
Lễ Hằng Thuận tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
02/01/2020
Ngày 31/12/2019 (nhằm 06/12 Kỷ Hợi), chùa Tây Khánh, Thái Bình đã tổ chức lễ Hằng Thuận kết duyên...
Lễ Tri Ân Đệ Tử lần 2
01/01/2020
Tối ngày 31/12/2019 (nhằm 06/12 Kỷ Hợi), TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, đã tổ chức...