Tin tức

Từ Pháp Môn Tịnh Độ Nói Đến Đại Thừa Và Tiểu Thừa
29/04/2007
Trong các pháp môn, chỉ có pháp môn Tịnh độ là đầy đủ phương tiện nhiếp độ tất cả các căn chúng...
Chùm ảnh về chuyến đi hoằng pháp miền Bắc của Chư Tăng chùa Hoằng Pháp (Từ 01-04 đến 20-04-2007)
16/04/2007
Cuộc sống của người dân quanh năm " chân lấm, tay bùn " nhưng khi nghe tin TT.Thích Chân Tính - Trụ...
Pháp Sư Tịnh Không khai thị niệm Phật
16/04/2007
Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong Niệm Phật Đường.
Đại Cư Sĩ LÝ BỈNH NAM - Vãng sanh lưu lại cả ngàn viên xá lợi.
15/04/2007
Ngài Lý Bỉnh Nam là vị Thầy vĩ đại của hơn 200 ngàn đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 1)
07/04/2007
Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham, sân, si, không giết, trộm, dâm v.v... rất tốt, nhưng một...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 2)
07/04/2007
Câu “đới nghiệp vãng sanh” là chỉ người tu Tịnh Ðộ mà nói; đối với các pháp môn khác nếu đới nghiệp...
Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi
05/04/2007
Được Phật A Di Đà gia hạn sống thêm 5 năm. Sư Bà Thích Như Phụng thấy Phật, thấy cả cảnh giới Tây...
Cảm tưởng về khóa tu mùa hè
02/04/2007
Con xin nguyện khắc cốt ghi tâm những lời quí thầy dạy để làm hành trang trên con đường tu học. Và...
Đầu Xuân đến chùa
01/04/2007
"Ánh sáng Phật pháp" kỳ 5 _Giao lưu với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
31/03/2007
Vào những thập niên cuối của thế kỷ 21, tại Việt Nam xuất hịên nhiều hiện tượng ngoại cảm, nhưng...
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà
31/03/2007
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình...
TT. Thích Chân Tính thăm và thuyết giảng tại Khánh Hòa
31/03/2007
Ngày 28 – 03 – 2007, Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đến thăm và giảng pháp...