Tin tức

Cảm tưởng về khóa tu mùa hè
02/04/2007
Con xin nguyện khắc cốt ghi tâm những lời quí thầy dạy để làm hành trang trên con đường tu học. Và...
Đầu Xuân đến chùa
01/04/2007
"Ánh sáng Phật pháp" kỳ 5 _Giao lưu với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
31/03/2007
Vào những thập niên cuối của thế kỷ 21, tại Việt Nam xuất hịên nhiều hiện tượng ngoại cảm, nhưng...
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà
31/03/2007
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình...
TT. Thích Chân Tính thăm và thuyết giảng tại Khánh Hòa
31/03/2007
Ngày 28 – 03 – 2007, Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đến thăm và giảng pháp...
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 1)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 2)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch
Đạo tràng niệm Phật chùa Hoằng Pháp giao lưu đặc biệt với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
25/03/2007
Sáng hôm nay, ngày 25 – 03 – 2007 (nhằm ngày 07 – 02 Đinh Hợi) Đạo Tràng niệm Phật chùa Hoằng Pháp...
Một chuyến đi xa (For only myself)
25/03/2007
Giờ đây có những đêm nằm ngay bục giảng của các thầy chùa Hoằng Pháp để ngủ, con đã thao thức với...
Bài cảm tưởng kết khóa tu Phật thất lần thứ 44
19/03/2007
Chúng con thật xúc động bồi hồi vì thấy rằng chúng con tuy chỉ là những phật tử sơ cơ nơi cửa đạo,...
HT. Thích Giác Nhiên viếng thăm Đạo Tràng niệm Phật chùa Hoằng Pháp
16/03/2007
Nhận lời mời của Ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 44, chiều ngày 26 tháng 3 (nhằm 28 tháng 1...
Bài cảm tưởng khai khóa tu Phật thất 44
13/03/2007
Thời gian lặng lẽ trôi qua mới đó đã qua tám mùa mưa nắng, chúng con đã bỏ lại phía sau lưng những...