Tin tức

Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bệnh Covid-19
06/10/2021
Tối ngày 05/10/2021 (nhằm 29/08 Tân Sửu), tại chánh điện, quý Thầy và Phật tử công quả trong nội tự...
Lễ truyền giới Sa di Phương Trượng
03/10/2021
Ngày 03/10/2021 (nhằm 27/08 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức Giới đàn Ngộ Chân Tử để truyền...
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Đạo Phật có mặt từ hơn 26 thế kỷ trước, giáo lý của đạo Phật lấy từ bi làm gốc nên hình ảnh của...
Con chỉ sợ
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021
Trong 45 năm hoằng pháp lợi sinh đức Phật đã khai sáng cho thế gian nguồn tri thức và hiểu biết...
Làm sao "sao kê" được tấm lòng
26/09/2021
Kiếp người chóng qua
26/09/2021
Nghèo, nên đi chùa
25/09/2021
Ngẫm về hai chữ “từ thiện và lương tâm”
23/09/2021