Tin tức

Chùa Hoằng Pháp: Tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid (đợt 5)
21/07/2021
Trong những ngày 17-21/07/2021 (nhằm 08-12/6 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp tiếp tục chuỗi hoạt động...
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 4
17/07/2021
Tối ngày 16/07/2021 (nhằm 08/06 Tân Sửu), quý Phật tử công quả trong nội tự đã vân tập về khu giảng...
Chùa Hoằng Pháp: hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid (đợt 4)
15/07/2021
Từ ngày 09 - 15/07/2021, trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quý Cấp Cô...
Lễ thế phát xuất gia 02/06 Tân Sửu
11/07/2021
Ngày 11/07/2021 (nhằm 02/06 Tân Sửu), tại đại hùng bảo điện chùa Hoằng Pháp, lễ thế phát xuất gia...
Chấp hành chỉ thị cũng là đang tu…
11/07/2021
Chùa Hoằng Pháp làm lễ Bố tát
10/07/2021
Ngày 10/07/2021 (nhằm 01/06 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, toàn thể chư Tăng đồng loạt y hậu trang...
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 18
09/07/2021
Ngày 08/07/2021 (nhằm 29/05 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khắc là vị thầy chia sẻ tiếp theo chương trình...
Ai bảo vệ ta?
09/07/2021
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 3
08/07/2021
Tối ngày 07/07/2021 (nhằm 28/05 Tân Sửu), quý Phật tử công quả đến với kỳ 3 của chuỗi Toạ đàm Phật...
Có bao giờ...?
05/07/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: “Gửi em niềm hạnh phúc”
04/07/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P5)
04/07/2021