Thơ

Ơn Thầy

Cập nhật: (30/12/2017 03:55 AM)

Con đã thấy...

Cập nhật: (20/07/2017 01:40 AM)

Kính Tạ Ơn Thầy

Cập nhật: (27/10/2016 01:00 AM)

Nhớ Thầy Phương Xa

Cập nhật: (13/10/2016 05:00 AM)

Những đóa “Hoa Từ Tâm” dâng lên Thầy

Cập nhật: (28/06/2016 09:01 AM)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngày Hoa Đàm Nở

Cập nhật: (23/05/2016 09:10 AM)

Hôm nay ngày Phật đản sanh

Về chùa Quê Hương

Cập nhật: (02/04/2015 08:00 AM)

Tháp Mười buổi sớm mai xuân

Bàn tay

Cập nhật: (29/03/2015 02:00 AM)

Bàn tay cũng là hoa

Con thuyền sinh tử

Cập nhật: (26/03/2015 08:00 AM)

Ra đi. Xa dấu hồng trần

Thao thức

Cập nhật: (24/03/2015 00:00 AM)

Bóng chiều ngả xuống lòng sông,

Tết Thầy
Cập nhật: (25/12/2011 08:00 AM)

Mầm non dâng Thầy
Cập nhật: (05/04/2011 08:00 AM)

Còn mãi trong Tôi
Cập nhật: (01/04/2011 08:00 AM)

Nụ cười sư phụ
Cập nhật: (30/12/2010 07:00 AM)

Mẹ là Phật
Cập nhật: (01/07/2010 07:00 AM)

Học Phật
Cập nhật: (29/12/2009 07:00 AM)

Nước mắt hạnh phúc
Cập nhật: (25/06/2009 07:00 AM)

Ngân vang câu niệm Phật
Cập nhật: (15/10/2008 07:00 AM)

Niệm Phật
Cập nhật: (03/04/2008 08:00 AM)

 
Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách