Tin tức

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Thời Phật còn tại thế, trong Tăng đoàn, lúc đó có tôn giả A-nan là thị giả của Phật, thường theo...
Khai giảng lớp Giáo lý Căn bản dành cho quý chú sa di
12/10/2021
Ngày 11/10/2021 (nhằm 06/09 Tân Sửu), tại giảng đường khu C đã diễn ra buổi lễ khai giảng lớp Giáo...
Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bệnh Covid-19
06/10/2021
Tối ngày 05/10/2021 (nhằm 29/08 Tân Sửu), tại chánh điện, quý Thầy và Phật tử công quả trong nội tự...
Lễ truyền giới Sa di Phương Trượng
03/10/2021
Ngày 03/10/2021 (nhằm 27/08 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức Giới đàn Ngộ Chân Tử để truyền...
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Đạo Phật có mặt từ hơn 26 thế kỷ trước, giáo lý của đạo Phật lấy từ bi làm gốc nên hình ảnh của...
Con chỉ sợ
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021
Trong 45 năm hoằng pháp lợi sinh đức Phật đã khai sáng cho thế gian nguồn tri thức và hiểu biết...
Làm sao "sao kê" được tấm lòng
26/09/2021
Kiếp người chóng qua
26/09/2021